קבוצת חיפה להליכה יחפה בטבע

פורסם 11 ביוני 2015 בקטגוריה חדשות, בלוג

חיפה להליכה יחפה_09062015
"כפות הרגליים הן הבסיס שלכם. העירו אותן! חזקו אותן! התחברו לקרקע…"
(בתוך פרסומת של חברת נייקי)

"נעילת נעליים שקולה לגיבוס כפות הרגליים…אם אגבס את כפות רגליך, תוך
שישה שבועות נמצא דלדול שרירי בהיקף של ארבעים עד שישים אחוז. דבר דומה
קורה לכפות הרגליים כשהן נתונות בנעליים". ד"ר הרטמן

"ההולך יחף מקבל זרם מידע קבוע ורציף לגבי הקרקע ולגבי יחסיו איתה, בעוד
שרגל נעולה היא רדומה בתוך סביבה לא משתנה". ד"ר ברנד

*הציטוטים מתוך "נולדנו לרוץ", מקדוגל, הוצאת אחוזת בית.

ההליכה היחפה פועלת על הגופנפש בצורה רב-ממדית, הוליסטית.
"…כיצד? פשוט: גופי נענה לכל אבן, מגיב לכל בור וקוץ בדרך. גופי קשוב, אבריי
בתנועה מחוברת. אינני מנותק.
עשרות הקפיצים שטמן הטבע בכף רגלי עובדים וחיים.
אין סוליה שתבטל את הצורך בם.
אין בולם זעזועים שיזרוק את פאר היצירה – כף רגלי – ל"מחסן האין חפץ בו".
אין שכבות שתנתקנה אותי מהתחושה, ותיצורנה הליכת עקבים קשה ודופקת.
יש שיר ביני ובין האדמה. יש קשר, יש תנועה.
וכך מתעצמים החיים בכף רגלי, והם זורמים מעלה אל גבי, אל זרועותיי, אל
ריאותיי.
זו הדרך שזורמת בתוכי. אינני מנותק.
(רננה גטריידה)

ההליכה היחפה מאזנת, משקמת, מחזקת ומבריאה.
הקבוצה הייחודית מתאימה למתרפאים, למחלימים ולמשתקמים. לכל איש ואישה
המבקשים להעיר בתוכם חלקים נרדמים, לפתח רגישות ומודעות.

ניתן לעבוד גם בצורה אישית-פרטנית.