aq_block_1

התפתחות וטיפול בטבע

"ההליכה בשדות עוטפת אותי בתחושת קבלה שלמה. לא הייתה לי כמותה… ואין לי כמותה…הטבע אינו מוצא בי פגמים וגם אינו מחפשם. שם אני שייכת."
(עדה למפרט, פרופ' לפסיכולוגיה)

aq_block_4

היציאה למרחב הפתוח – המפגש הרענן עם הטבע – מעוררת בבני אדם שונים, בזמנים שונים, חוויות ותגובות מגוונות. המשותף לתגובות הללו שבדרך כלל הן נוגעות בנו במקומות עמוקים, מהותיים; אינן שטחיות, אף לא סתמיות. מזכירות נשכחות, מעוררות כמיהות וחרטות, מחדדות סתירות וניגודים, ממחישות היכן נוח לנו ובמה אנו מתקשים, מאירות רצון וצורך בהשלמה. עינינו נפקחות לראייה מחודשת של חיינו. שאלות מתנסחות, גם תובנות. היכרות מחודשת, נפגשים עם עצמנו.

תכניות ההתפתחות בטבע של "במרחב פתוח"

נוצרו בעבורכם, החשים צורך בעריכת בירור או שינוי בחייכם. נעמיד לרשותכם כלים ומסגרת, מנחה ותומכת, לקיום תהליך שמטרותיו: פיתוח מודעות, חיבור לכוחותיכם, ראיית אפשרויות ויישומן המעשי בחייכם. מומלץ למתבגרים ולבוגרים בכל שלבי החיים!

תכניות הטיפול בטבע של "במרחב פתוח"

מיועדות לתת מענה לקושי מובחן: התנהגותי, רגשי, תקשורתי, גופני-תנועתי או משולב. מתבצעות במסגרת Setting קבוע המאפשר פיתוח יחסים כמו גם חזרתיות ועקביות בהתייחסות לקושי. מומלץ לילדים ומתבגרים!

לפרטים צור קשר


נושאי התפתחות וטיפול בטבע להמחשה

[לחצו לפרטים]


קליניקה בטבע
קליניקה בטבע


Alt Text
משפחה


Alt Text
המסע הטיפולי


Alt Text
"מבריאים במרחב פתוח"


Alt Text
קבוצות נושא


Alt Text
מסע גמלים במדבר